Registrácia iO produktov

Vlastné nastavenie domácnosti

Vytvorenie scenára

Orientácia v smart menu

SMART menu (pokročilé nastavenia)

TapHome Logo (screen).png